به دلیل تغییراتی که در سایت انجام می شود تا اطلاع ثانوی قادر به پاسخگویی نخواهیم بود.
 • ورود
  ورود
 • عضویت
 • سبد خرید
  تکمیل سفارش
  جمع کل سفارش:
   کارت دیدآموز "مراحل"

   کارت های مراحل از سری کارت های دیدآموز آموزش چگونگی طی شدن مراحل مختلف

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "وسایل حمل و نقل"

   30 کارت تصویری از وسایل نقلیه مختلف برای آشنایی با کاربرد و اهمیت وسایل نقلیه و طبقه بندی بر اساس نوع وسیله نقلیه از سری کارت های دیدآموز

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "پوشاک"

   30 کارت تصویری از پوشاک مختلفبرای آشنایی با کاربرد و طبقه بندی و اهمیت پوشاک از سری کارت های دیدآموز

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "مفاهیم"

   30 کارت تصویری از مفاهیم مختلف از سری کارت هی دیدآموز درک مفاهیم مربوط به اندازه ها شناخت و آشنایی با رنگ های اصلی آشنایی با شکلهای ساده هندسی آشنایی با عضی مفاهیم متضاد

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "خوراکی ها و غذاها"

   30 کارت تصویری از خوراکی ها و غذاها برای شناخت مواد غذایی و آشنایی با خواص و اهمیتشان برای سلامتی انسان از سری کارت های دیدآموز

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "سبزیجات"

   30 کارت تصویری از سبزی های مختلف برای آشنایی با نام و شکل و رنگ و مزه و بوی سبزی ها از سری کارت های دیدآموز

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "میوه ها"

   30 کارت تصویری از میوه های مختلف از سری کارت های دیدآموز برای شناخت میوه ها و آشنایی با رنگ و مزه و بوی آن

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "بدن انسان"

   30 کارت تصویری برای شناخت اجزای بدن و آشنایی با وظایف و نقش اندام ها از سری کارت های دیدآموز

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "وسایل و اشیا"

   30 کارت تصویری از وسایل و اشیاء مختلف از سری کارت های دید آموز آشنایی با شکل,کاربرد,نام و تلفظ صحیح اشیاء

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "اماکن و پدیده ها"

   30 کارت تصویری از اماکن و پدیده های طبیعی از سری کارت های دید آموز

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "شکل و رنگ و اندازه"

   30 کارت تصویری از شکل ها-رنگ ها-اندازه ها از سری کارت های دیدآموز شناخت شکل ها,اندازه ها و رنگ ها و یادگیری نام و تلفظ صحیح آنها (زبان آموزی) آشنایی با شکل ها,رنگ ها و درک مفهوم اندازه ها و طبقه بندی اشکال

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "فعل ها2"

   30 کارت تصویری از فعل های حس و حرکت از سری کارت های دیدآموز برای آشنایی کودک با معنی درست فعل های حسی و حرکتی و بیان و استفاده صحیح از آنها در جمله ها

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز"فعل ها1"

   30 کارت تصویری از فعالیت های مختلف از سری کارت های دیدآموز برای آشنایی کودک با درک درست معنی فعل ها و بیان و استفاده صحیح آنها در جمله ها

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "مهارت خواندن و نوشتن الفبای فارسی"

   45 کارت تصویری از الفبای فارسی از سری کارت های دیدآموز از این کارت ها برای خواندن,نوشتن,مشق شب و دیکته نویسی استفاده می شود. یادگیری الفبای فارسی,مهارت در خواندن و نوشتن برای پایه اول ابتدایی و قابل استفاده برای دیکته نویسی,کلمات آورده شده بر اساس حروف الفبا و منطق با درس های کتاب فارسی اول دبستان است.

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "علائم راهنمایی و رانندگی"

   30 کارت تصویری از علائم راهنمایی و رانندگی از سری کارت های دیدآموز آشنایی با اهمیت قوانین و کاربرد علائم و تابلوهای شهری

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "جانوران"

   30 کارت تصویری از جانوران مختلف از سری کارت های دید آموز آشنایی با جانوران و مشخصات و اهمیتشان در زندگی انسان

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "جانوران2"

   30 کارت تصویری از جانوران مختلف از سری کارت های دید آموز آشنایی با جانوران و مشخصات و اهمیتشان در زندگی انسان

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   کارت دیدآموز "شغل‌ها"

   30 کارت تصویری از شغل های مختلف از سری کارت های دید آموز شناخت شغل ها و یادگیری نام و تلفظ صحیح آنها (زبان آموزی) و آشنایی با مشخصات هر شغل و وسایل آن

   35,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   فلسفیدن ششم دبستان

   کتاب فلسفیدن ز مجموعه فلسفیدن برای پایه‌ی ششم دبستان که در آن متناسب با هر فصل و مبحث کتاب‌های درسی علوم و ریاضی و فارسی، یک متن با این هدف نگاشته شده که دانش‌آموز فلسفیدن را بیاموزد و عادت کند که به همه‌ی امور از جنبه‌های مختلف می‌توان نگریست.

   45,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   فلسفیدن پنجم دبستان

   کتاب فلسفیدن از مجموعه‌ی فلسفیدن برای پایه‌ی پنجم دبستان که در آن متناسب با هر فصل و مبحث کتاب‌های درسی علوم و ریاضی و فارسی، یک متن با این هدف نگاشته شده که دانش‌آموز فلسفیدن را بیاموزد و عادت کند که به همه‌ی امور از جنبه‌های مختلف می‌توان نگریست.

   30,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   فلسفیدن چهارم دبستان

   کتاب فلسفیدن از مجموعه‌ی فلسفیدن برای پایه‌ی چهارم دبستان که در آن متناسب با هر فصل و مبحث کتاب‌های درسی علوم و ریاضی و فارسی، یک متن با این هدف نگاشته شده که دانش‌آموز فلسفیدن را بیاموزد و عادت کند که به همه‌ی امور از جنبه‌های مختلف می‌توان نگریست.

   30,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   فلسفیدن سوم دبستان

   کتاب فلسفیدن برای پایه‌ی سوم دبستان از مجموعه کتاب‌های فلسفیدن که در آن متناسب با هر فصل و مبحث کتاب‌های درسی علوم و ریاضی و فارسی، یک متن با این هدف نگاشته شده که دانش‌آموز فلسفیدن را بیاموزد و عادت کند که به همه‌ی امور از جنبه‌های مختلف می‌توان نگریست.

   30,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   فلسفیدن دوم دبستان

   کتاب فلسفیدن برای پایه‌ی دوم دبستان از مجموعه‌ کتاب‌های فلسفیدن که در آن متناسب با هر فصل و مبحث کتاب‌های درسی علوم و ریاضی و فارسی، یک متن با این هدف نگاشته شده که دانش‌آموز فلسفیدن را بیاموزد و عادت کند که به همه‌ی امور از جنبه‌های مختلف می‌توان نگریست.

   30,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   فلسفیدن اول دبستان

   فلسفیدن اول دبستان از مجموعه کتاب‌های فلسفیدن متناسب با کتاب‌های درسی بوده که به آموزش فلسفیدن یعنی نگاهی متفاوت و دور از عادت به متون کتاب درسی میپردازد.

   30,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   سواد خواندن اول دبستان

   این کتاب از مجموعه‌ی سواد خواندن داستان‌های کوتاه از کتاب کلیله‌ودمنه. استخراج پرسش بر اساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز. مجموعه‌ی سواد خواندن با انتخاب یک داستان ویژه طبق هر یک از فصول هر کتاب درسی،از منابع کهن(کلیله‌ودمنه\کلیات سعدی\مثنوی معنوی)سعی در ارتقای سواد خواندن دارد.

   100,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   سواد خواندن پنجم دبستان

   این کتاب از مجموعه‌ی سواد خواندن برای پایه‌ی پنجم است.داستان‌های کوتاه از کتاب مثنوی معنوی. استخراج پرسشبر اساس حیطه‌بندی آزمون بین‌المللی پرلز. کتب سواد خواندن با انتخاب یک داستان ویژه طبق هر یک از فصول هر کتاب درسی،از منابع کهن(کلیله‌ودمنه\کلیات سعدی\مثنوی معنوی)سعی در ارتقای سواد خواندن دارد.

   65,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   سواد خواندن چهارم دبستان

   کتاب سواد خواندن برای پایه‌ی چهارم.داستان‌های کوتاه از کتاب کلیات سعدی استخراج پرسش بر اساس حیطه‌بندی آزمون بین‌المللی پرلز کتب سواد خواندن با انتخاب یک داستان ویژه طبق هر یک از فصول هر کتاب درسی،از منابع کهن(کلیله‌ودمنه\کلیات سعدی\مثنوی معنوی)سعی در ارتقای سواد خواندن دارد.

   65,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   سرود درختان

   یک شعر داستانی بلند با کلمات ساده و کودکانه با موضوعِ دوستی حیوانات و درخت‌ها و تاکید بر این‌که «آخه، درختا نفسن/ به داد دنیا می‌رسن» برای پیش دبستان و دبستان

   55,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   سربازان بهار

   یک شعر داستانی بلند با کلمات ساده و کودکانه با موضوع دوستی یک دختر با آدم‌برفی و آشنایی با فصل بهار و رویش گل‌ها و گیاهان و نوشدن زمین. برای پیش دبستان و دبستان

   55,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد
   قهرمان محیط زیست

   .یک شعر داستانی بلند با کلمات ساده و کودکانه با موضوع برگزاری یک مسابقه‌ی نقاشی است. هدف اصلی داستان، صرفه‌جویی در کاغذ و استفاده از کاغذ کاهی است تا درختان کم‌تری قطع شوند. برای پیش دبستان و دبستان

   55,000ریال
   اضــافه به ســبد خریـد