مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.

کاردستی با پوست گردو

کاردستی های کودکان از تنوع زیادی برخوردارند و کاردستی با دورریختنی ها در این میان نه فقط برای کودکان حتی برای خود ما بزرگترها هم شیرین و دوست داشتنی هستند . کاردستی با پوسته گردو ، پسته و بادام یک نوع از این کاردستی با دور ریختنی هاست .

وسایل مورد نیاز:
  • پوست گردو
  • مقوا رنگی
  • قیچی
  • چسب
  • چشم عروسکی
ابتدا روی مقوای دلخواه سر, دست و پا (مطابق شکل) می کشیم و برش می دهیم. بعد پوست گردو را روی بدن  مقوایی که برش دادیم می چسبانیم, در آخر چشم های عروسکی را روی سر لاک پشت می چسبانیم.تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ | بازدید مطلب: 1783

دیدگاه مخاطبان