مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.

کاردستی آسان و ساده برای کودکان 2 تا 4 سال

وسایل مورد نیاز:

  • مقوا
  • پنبه
  • چسب مایع
  • مداد رنگی
  • چشم عروسک
روی یک مقوای سفید همراه با کودک خود یک گوسفند شبیه تصویر بکشید. سپس پنبه و چشم را روی آن بچسبانید. اگر کودک نقاشی گوسفند را نمی تواند بکشد حتما اجازه دهید مراحل چسباندن قطعات دیگر را خودش انجام دهد.


تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ | بازدید مطلب: 3037

دیدگاه مخاطبان

  • کاردستی
  • خلاقیت
  • کاردستی ساده