به دلیل تغییراتی که در سایت انجام می شود تا اطلاع ثانوی قادر به پاسخگویی نخواهیم بود.
 • ورود
  ورود
 • عضویت
 • سبد خرید
  تکمیل سفارش
  جمع کل سفارش:

  مهارت های کودکان،‌ماه دوم زندگی

  بنظر می رسد در این سن شیر خوار به چهره طرف مقابل خیره می شود،  او را در حالت استراحت قرار دهید و به چهره اش لبخند بزنید تا هم متقابلا به شما لبخند بزند، در مسیر بینایی کودک جابجا شوید تا شما را تعقیب کند. تطابق بینایی با شنوایی را از این زمان انجام می دهد.

  اگر در حالیکه طاقباز خوابیده با گرفتن مچ دستهایش او را بنشانیم سر را در راستای بدن به مدت کمی قائم نگه میدارد و ما را نگاه می کند همچنین اگر او را به حالت ایستاده آویزان نگه داریم سرش را در حدود سه ثانیه صاف نگه می دارد.

  بازوهایش را خم و راست می کند و مفاصلش حرکات فعال دارند.اگر طاقباز خوابیده باشد پاهایش را به مدت دو ثانیه در هوا نگه میدارد اگر یک جغجغه را در این حالت به او نزدیک کنیم دستش را دراز می گیرد.

  صداهایی به جز گریه از او خارج می شود و اگر در حالیکه خوابیده است صدای پایی بشنود حرکات خفیفی از خود نشان می دهد.

  اگر او را به حالت آویزان از شکم نگهداریم و پای او را با لبه ی میز مماس کنیم به آرامی به جلو قدم بر میدارد و پایش را روی میز می گذارد.

  در زمانی که مطمئن هستید که کودک تمیز و سیر است او را در رختخواب گرم قرار دهید و صدا و نور اتاق را کم کنید . جهت کمک به او برای به خواب رفتن، آرام آرام با دست پشتش را ماساژ دهید و زمزمه ای برای او بخوانید.

  در هنگام بیداری، کودک را در جاهای مختلف منزل قرار بدهید تا تصاویر متفاوتی ببیند. روی دیوار اتاق او تصاویر رنگی بزرگ نصب کنید ومدام آنها را تغییر دهید. آینه را بالای گهواره او بندید تا خود را داخل آن ببیند.او را روی سطوح مختلف را با پوست بدن خود تجربه کند، دستش را روی حنجره خود بگذارید تا لرزش آن دا هنگام حرف زدن شما حس کند.

  اگر او را در حالت خوابیده روی شکم قرار دهیم و ساعد هایش را روی تخت قرارداده باشد سر وسینه را بلندکرده و بدنبال اسباب بازی صداردار به هر طرف سر می گرداند در حدود  45  درجه سر و تنه را بلند می کند و یکی دو ثانیه نگه می دارد.

  مهارت های کودکان،ماه اول زندگی
  مهارت های کودکان،ماه دوم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه سوم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه چهارم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه پنجم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه ششم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه هفتم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه هشتم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه نهم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه دهم زندگی
  مهارت های کودکان،ماه یازدهم زندگی
  مهارت های کودکان؛ دوازده تا چهارده ماهگی

  مهارت های کودکان؛ هجده تا بیست ماهگی

  برچسب‌ها

  خواندنیهای مشابه

  دیدگاه مخاطبان